Yrkeslinjen

Prova på yrken inom fastighet, handel, idrott, mat och logi.

Profilstudierna kan antingen utgöra merparten av din utbildning (särskild kurs) eller utgöra upp till hälften av din utbildning, i kombination med allmän kurs för att uppnå behörigheter på grundskole- eller gymnasienivå. Din undervisning ges i små grupper eller individuellt. Du har en egen studieplan och tilldelas en handledare som du följer. Utbildningen är förlagd till Mellansels folkhögskolas lokaler eller till våra samarbetspartners.

 

Detta förväntas kursdeltagaren kunna efter avslutad kurs

Efter avslutade profilstudier får du ett intyg som visar dina kunskaper och erfarenheter inom följande verksamhetsområden: idrott, handel, mat & logi, fastighet, lokalvård och assistans.