Parkering

Om du kommer till Mellansel med bil ska du använda parkeringen nedanför skolområdet vid kyrkan, Tingshusgatan 4 (”1” i länken nedan).

Under inflyttningshelgen kan du tillfälligt även stå på Hotell & Konferens parkering mitt emot Tingshusgatan 6 (“2” i länken).

Du tar dig in på skolområdet via Björkvägen (“3” i länken) vid tillfällig i- eller urlastning. Du får bara parkera bilen inne på skolområdet under själva lastningen.

Motorvärmaruttag bokas och betalas i skolans reception och gäller för hela läsåret.