Larm på skolan

Du kan vistas i skolans lokaler 06.00-23.30.
Nattetid är lokalerna larmade.