Kostnader för studerande läsåret 2020-2021

Undervisning vid folkhögskolan är avgiftsfri. Övriga kostnader får du som studerande själv svara för, exempelvis studieresor och kurslitteratur.

Kostnaden varierar för olika linjer och uppgår till mellan 2 000 och 6 500 kr för hela läsåret.

Inga insättningar ska göras i förskott, men du måste reservera pengar för dessa utgifter då du faktureras för dessa kostnader.

A. Grundavgift för samtliga studerande

För kopierat material, t.ex. kompendier, som delas ut som ett led i undervisningen samt personlig utskrifts- och kopieringsrätt tas en schabloniserad avgift ut. I grundavgiften ingår studerandeförsäkring.

Samtliga studerande (heltid/deltid/distans)
500 kr per termin

B. Heltidsstuderande som bor på skolan

Helpension skoldagar, tillgång till internet på rummen ingår.

A-boende. Rum, egen toalett/dusch 5 160 kr per4-veckorsperiod
boende 2 700 kr
mat 2 460 kr
B-boende. Rum, egen toalett och dusch, åtkomligt via korridoren. 4 830 kr per4-veckorsperiod
boende 2 370 kr
mat 2 460 kr
C-boende. Rum, delar toalett och dusch med 2-3 st andra studerande. 4 530 kr per4-veckorsperiod
boende 2 070 kr
mat 2 460 kr

Internatavgiften faktureras under 8 månader, september – april. Observera att avgiften ovan avser en 4 veckors period. Läsårets totala boendekostnad är hopslagen sedan delad på 8 betalnings datum. Därav skillnad mellan Betalningsplan och Avtal för korttidsboende med helpension/Kryssa för önskade alternativ som skickats med välkomstbrevet. Grundavgift enligt punkt A tillkommer. Att ersätta en borttappad nyckel 400 kr och en borttappad RFID-tagg 200 kr.

C. Heltidsstuderande som inte bor på skolan

Förmiddags fika alla skoldagar samt fika och mat vid skolgemensamma arrangemang ingår i avgiften.

Höstterminen  1 675 kr
Vårterminen 2 000 kr

Grundavgift enligt punkt A tillkommer.

D. Kantorsutbildning distans (50%)

Helpension kurshelger med boende i enkelrum. Sänglinne och handdukar ingår.

Kurshelger fredag middag – söndag eftermiddagsfika

hösttermin 4 helger 3 480 kr
boende 2 400 kr
mat 1 080 kr
vårtermin 5 helger 4 340 kr
boende 3 000 kr
mat 1 340 kr
vårveckan 28/5 – 3/6 3 040 kr
boende 2 100 kr
mat 940 kr

Kurspaket kan endast bokas och förköpas termins- respektive periodvis (framgår av välkomstbrev inför nytt läsår). En grundavgift enligt punkt A tillkommer. Väljer du inte paket gäller ordinarie hotellpriser för boende och mat.

E. Antagningsdagar / Prova på deltagare / Medföljande

Helpension. Sänglinne och handdukar ingår.

Boende i enkelrum, natt 1 630 kr per dygn
Boende i enkelrum natt 2 och följande 530 kr per dygn
Följande måltider ingår:

frukost – förmiddagsfika – lunch – middag – kvällsfika

H. Matkuponger och enstaka fikatillfällen

Heltidsstuderande ingår matkostnader i helpensionsavgiften förutom för helger och lovdagar.

Kuponghäfte 10 st lunch/middag 550 kr
Frukost/kvällsfika kuponghäfte 10 st 300 kr

I. Motorvärmaruttag

Parkering med motorvärmaruttag 430 kr per läsår
330 kr per termin
80 kr per vecka
30 kr per dygn

Avgiften betalas i förskott.

Förlorad nyckel ersätts mot en avgift på 100 kr.

J. Fordon och släp

Bil (inkl. drivmedel) 28 kr per mil
Buss (inkl. drivmedel) 43 kr per mil
Släpvagn 100 kr per dygn

Avgiften betalas i förskott.

Om elkabel för släpvagn är förlorad eller skadad debiteras en avgift på 300 kr.

K. Kopiering/Utskrifter

Kopiering/utskrifter svartvitt 3 kr styck
100 kr för 50 kopior
Kopiering/utskrifter i färg 5 kr styck