Kostnader för studerande läsåret 2021-2022

Undervisning vid folkhögskolan är avgiftsfri. Övriga kostnader får du som studerande själv svara för, exempelvis studieresor och kurslitteratur.

Kostnaden varierar för olika linjer och uppgår till mellan 2 000 och 6 500 kr för hela läsåret.

Inga insättningar ska göras i förskott, men du måste reservera pengar för dessa utgifter då du faktureras för dessa kostnader.

A. Grundavgift för samtliga studerande

För kopierat material, t.ex. kompendier, som delas ut som ett led i undervisningen samt personlig utskrifts- och kopieringsrätt tas en schabloniserad avgift ut. I grundavgiften ingår studerandeförsäkring.

Samtliga studerande (heltid/deltid/distans)
500 kr per termin

B. Heltidsstuderande som bor på skolan

Helpension skoldagar, tillgång till internet på rummen ingår.

A-boende. Rum, egen toalett/dusch 5 260 kr per4-veckorsperiod
boende 2 750 kr
mat 2 510 kr
A-boende. Rum, large, egen toalett/dusch 5 285 kr per4-veckorsperiod
boende 2 775 kr
mat 2 510 kr
A-boende. Rum, X large, egen toalett/dusch 5 310 kr per4-veckorsperiod
boende 2 800 kr
mat 2 510 kr
B-boende. Rum, egen toalett och dusch, åtkomligt via korridoren. 4 930 kr per4-veckorsperiod
boende 2 420 kr
mat 2 510 kr
C-boende. Rum, delar toalett och dusch med 2-3 st andra studerande. 4 620 kr per4-veckorsperiod
boende 2 110 kr
mat 2 510 kr
C-boende. Rum, X large, delar toalett och dusch med 2-3 st andra studerande. 4 660 kr per4-veckorsperiod
boende 2 150 kr
mat 2 510 kr

Internatavgiften faktureras under 8 månader, september – april. Observera att avgiften ovan avser en 4 veckors period. Läsårets totala boendekostnad är hopslagen sedan delad på 8 betalnings datum. Därav skillnad mellan Betalningsplan och Avtal för korttidsboende med helpension/Kryssa för önskade alternativ som skickats med välkomstbrevet. Grundavgift enligt punkt A tillkommer. Att ersätta en borttappad nyckel 400 kr och en borttappad RFID-tagg 200 kr.

C. Heltidsstuderande som inte bor på skolan

Förmiddags fika alla skoldagar samt fika och mat vid skolgemensamma arrangemang ingår i avgiften.

Höstterminen  1 800 kr
Vårterminen 2 100 kr

Grundavgift enligt punkt A tillkommer.

D. Kyrkomusikerutbildning distans (50%)

Helpension kurshelger med boende i enkelrum. Sänglinne och handdukar ingår.

Kurshelger fredag middag – söndag eftermiddagsfika

hösttermin 4 helger 3 680 kr
boende 2 792 kr
mat 888 kr
vårtermin 5 helger 4 600 kr
boende 3 500 kr
mat 1 100 kr
vårveckan 11 – 17/6 3 680 kr
boende 2 792 kr
mat 888 kr

Kurspaket kan endast bokas och förköpas termins- respektive periodvis (framgår av välkomstbrev inför nytt läsår). En grundavgift enligt punkt A tillkommer. Väljer du inte paket gäller ordinarie hotellpriser för boende och mat.

E. Beroendeterapeututbildning distans (100%)

Helpension kurshelger med boende i enkelrum. Sänglinne och handdukar ingår.

Kurshelger fredag middag – söndag lunch

hösttermin 3 helger 3 680 kr
boende 2 792 kr
mat 888 kr
vårtermin 3 helger 3 680 kr
boende 2 796 kr
mat 888 kr

Kurspaket faktureras och skall vara betald innan första kurstillfället. Grundavgift enligt punkt A tillkommer. Vistelse före eller efter kurshelgen kan köpas till separat enl pris punkt E.
Väljer du att inte boka paket för hela terminen utan bokar enstaka vistelse gäller hotellets ordniarie priser.

F. Antagningsdagar / Prova på deltagare / Medföljande

Helpension. Sänglinne och handdukar ingår.

Boende i enkelrum, natt 1 650 kr per dygn
Följande måltider ingår:

frukost – förmiddagsfika – lunch – middag – kvällsfika

G. Matkuponger och enstaka fikatillfällen

Heltidsstuderande ingår matkostnader i helpensionsavgiften förutom för helger och lovdagar.

Kuponghäfte 10 st lunch/middag 600 kr
Frukost/kvällsfika kuponghäfte 10 st 300 kr

H. Motorvärmaruttag

Parkering med motorvärmaruttag 440 kr per läsår
340 kr per termin
80 kr per vecka
30 kr per dygn

Avgiften betalas i förskott.

I. Fordon och släp

Bil (inkl. drivmedel) 28 kr per mil
Buss (inkl. drivmedel) 43 kr per mil
Släpvagn 100 kr per dygn

Avgiften betalas i förskott.

Om elkabel för släpvagn är förlorad eller skadad debiteras en avgift på 300 kr.

J. Kopiering/Utskrifter

Kopiering/utskrifter svartvitt 3 kr styck
100 kr för 50 kopior
Kopiering/utskrifter i färg 5 kr styck