På Mellansels folkhögskola kan du som söker asyl i Sverige gå en introduktionskurs där du får lära dig svenska och få en ökad förståelse för det svenska samhället.

Introduktionkurs, svenska språket & kultur är öppen för dig som bor i Örnsköldsviks kommun.

Vi använder oss av ett egenskrivet material som bygger på dialoger översatta på fem olika modersmål. Du får lära dig mer om den svenska grammatiken och träna på vardagliga situationer.

Vi samtalar om traditioner, skola, historia, arbetsliv, familjeliv mm för att våra deltagare lättare ska förstå hur samhället i Sverige fungerar.

Du ansöker genom att komma till skolan och hämta en ansökningsblankett.

På Mellansels folkhögskola kan du som söker asyl i Sverige gå en introduktionskurs där du får lära dig svenska och få en ökad förståelse för det svenska samhället.