Praise & Gospel

Praise & Gospel

Vad kan vara mer inspirerande än att få ägna ett år eller två åt gospel i teori och praktik?

Vi erbjuder en engagerande och högkvalitativ utbildning där du får chansen att utvecklas musikaliskt.

Fördjupning i gospelns rötter

Utbildningen för dig som vill fördjupa dig i gospelmusiken och dess traditioner. Du och dina kamrater på praise & gospel kommer att bilda en mindre kör med kompgrupp. Ni kommer att genomföra en hel rad spelningar för att samla in pengar till den årliga USA-resan. Dit åker ni för att uppleva gospel både på konserter och i gudstjänster. Resan finansieras med konsertintäkter och dina egna pengar.

Undervisning individuellt och i grupp

Du får individuell undervisning på ditt huvudinstrument och gruppundervisning på brukspiano och övriga kompinstrument. Du läser musikteori och gehör, ensemble, kör/kompgrupp, ensembleledning m.m. I projekt kommer du även att arbeta med andra genrer/stilar. Du kan göra tillval både av kärnämnen och andra musikämnen som du då läser tillsammans med de övriga profilerna.

Kostnad för studiematerial

Undervisningen är fri. Böcker, studiematerial, noter, studiebesök och resor (inklusive resan till USA) kostar ca 6000 kr per år.

Antagningsprov

För att bli antagen till skolans musiklinje behöver du göra ett antagningsprov.

Praise & Gospel – För dig som vill fördjupa dig i gospelmusiken och dess traditioner. Du ingår i en mindre gospelkör med kompgrupp. Tillsammans genomför ni spelningar för att samla in pengar till den årliga USA-resan.