Funk & Fusion

Funk & Fusion

Funk & Fusion är till för dig som vill spela i en improvisationsensemble. Ensemblespelet står här i centrum och du kan antas till utbildningen på blås, gitarr, bas, trumset och klaviatur. Vi har inga fasta sångplatser på Funk & Fusion, utan ensemblen är i grunden instrumental. I projekt där sång ingår lånas sångare från våra andra musikprofiler in.

Musicerande

Du blir dels medlem i en fast ensemble med ansvar för egna spelningar, dels arbetar du projektvis i olika konstellationer. Funk & Fusion har ett gott samarbete med musiklivet i kommunen, bl.a. Örnsköldsviks Storband och Perdido jazzklubb. Funk & Fusion är en bra plattform för ditt framtida musicerande som professionell musiker, musiklärare eller som amatör-musiker i olika sammanhang.

Undervisning individuellt och i grupp

På Funk & Fusion ligger stor tonvikt på ensemblespel. Du får individuell undervisning på ditt huvudinstrument samt ett bi-instrument. Du läser musikteori/gehör i grupp. Du kan också göra tillval både av kärnämnen och andra musikämnen som du då läser tillsammans med de övriga profilerna.

Kontakta oss för mer information om vilka ämnen du kan läsa.

Kostnad för studiematerial

Böcker, studiematerial, noter och studieresor kostar ca 6500 kr per år.
I denna summa ingår även din del av den planerade resan till New York.

Ansökan och antagningsprov

För att bli antagen till skolans musiklinje behöver du göra ett antagningsprov.

Funk & Fusion – Du blir medlem i en fast ensemble med ansvar för egna spelningar, samt projektvis arbete i olika konstellationer.