För samtliga studerande gäller skolans studerandeförsäkring vid olycksfall när du under skoldagen vistas på skolan.

För studerande som bor på skolan gäller olycksfallsförsäkringen även under fritid.

Kom ihåg att du bör teckna en hemförsäkring för ditt lösöre.