Datorer och internet

Om du har med egen dator kommer du att ha tillgång till internet (bredband). Tjänsten tillhandahålls 06.00-24.00. Det finns även tillgång till stationära datorer på skolan.

Utförlig information hur datorer, internet, wifi och utskrift fungerar finns tillgänglig via utbildningsledare, assistenter, dataansvarig när du kommer till skolan. Instruktioner finns även vid de allmänna stationära datorerna på skolan.

E-postprogram t.ex. Outlook eller Outlook Express kommer inte att fungera på skolan eftersom de är knutna till din privata internetleverantör. Internetbaserad mejl som t.ex. gmail.com eller hotmail.com fungerar utan problem.