Utbildningen vänder sig till dig som vill arbeta med grupper och/eller enskilda samtal, med fördjupade kunskaper om olika beroendetillstånd inom missbruks/beroendevården.

Beroendeterapeuter har fördjupade kunskaper i att leda processer självständigt och/eller ingå i behandlarteam.

Hos oss får du träna på terapeutiska tekniker och ett professionellt förhållningssätt.

Kurser

Grupputveckling
12-stegsprogrammet
Beroendelära
Familjesystemet
Gestaltterapi som metod
Kriminalitet i ett djupare perspektiv

Kurstider:
23 augusti – 22 december 2021
10 januari – 15 maj 2022

Kursen är en distanskurs med obligatoriska träffar på plats samt praktik på av oss godkänt behandlingscenter

Kurshelger på skolan:
03-05 september
22-24 oktober
03-05 december
21-23 januari
11-13 mars
13-15 maj

Avgifter
Deltagaren behöver själv införskaffa dator, webbkamera, mikrofon och högtalare. Till utbildningen kommer även deltagaren själv stå för litteraturen. Grundavgift 500kr/termin tillkommer. Deltagare ombesörjer även kostnader för boende under vistelsen på Mellansels folkhögskola till en kostnad av 3 680kr/termin, då ingår mat och logi.

Antagningsvillkor
För att söka till kursen ska du ha grundläggande gymnasiebehörighet. Utöver detta kan du ha införskaffat behörighet genom:

  1. En utbildning som motsvarar Behandlingspedagog/-assistent, socialpedagog, undersköterska.
  2. Ha arbetat inom yrket i minst tre år och på så sätt införskaffat dig grundläggande kunskaper.
  • Om du tidigare haft eget beroende ställs krav om minst tre års nykterhet samt egen behandling.

I antagningen kommer vi först gå igenom om ni motsvarar ovanstående krav för att därefter intervjua er muntligen. Vi eftersträvar att våra elever har ett passande förhållningssätt inför yrket och kan därför även genomföra urval genom intervjun.