Antagningsprov

Antagning Musik och Kyrkomusik inför läsåret 2020-2021

För att bli antagen till någon av våra musik- eller kyrkomusikutbildningar behöver du göra antagningsprov. Vid dessa prov kommer du att få göra spel- och/eller sångprov, samt musikteoretiska prov.

Ansökan samt bekräftelseavgift ska vara oss tillhanda senast 15 april.
(1 mars för tidig ansökan till Musiklinjen. Se information nedan).

Mer information om antagning till musiklinjen respektive kyrkomusikutbildningar här nedanför:

Antagning Musiklinjen inför läsåret 2020-2021
Antagningsprov 2020 för Funk & Fusion, Rock & Pop, Praise & Gospel samt Individuell Program:
24 mars i Mellansel
27 april i Stockholm
28 april i Mellansel
(Välj ett av dessa datum på ansökningsblanketten)

OBS: Pga Covid-19 går det i år även att söka digitalt. Stockholmssökningarna mån 27 april är inställda, men till Mellansel kan du fortfarande söka på plats, tis 28 april. Senast den mån 20 april ska två inspelade låtar vara inskickade till music@mfhs.se, helst i en livesituation. Om du inte har annan möjlighet kan du spela till Spotify eller dylikt om du utan medmusikanter. Rock/popsångare kan också välja annan repertoar än låtlistan för att kunna få komp. Om du går vidare får du göra en videointervju live med ev. instrumentalspel live samt ett teoriprov online.

Sista dag för ansökan:
1 mars för prov den 24 mars
15 april för prov den 27 april eller 28 april

För antagningarna till Musiklinjen tas en bekräftelseavgift om 135 kr ut, som ska vara betald till Bg 5346-4822 eller Swish 123 222 35 43 senast vid sista ansökningsdag. Glöm inte att märka inbetalningen med M (för Musiklinjen) samt namn på den sökande. Din ansökan är inte giltig och du blir inte kallad till prov om du inte betalat anmälningsavgiften. Ingen återbetalning av bekräftelseavgiften kan ske. (Du behöver bara betala en bekräftelseavgift även om du söker flera profiler eller instrument.)

Efter sista ansökningsdag får du en kallelse till antagningsproven tillsammans med mer information. Kallelsen skickas ut senast 11 mars/18 april förutsatt att du betalat din bekräftelseavgift.

För dig som behöver övernatta i samband med antagningarna i Mellansel finns den möjligheten mot avgift (dock ej Stockholm). Detta anmäler du när du fått kallelsen till ditt prov där det även finns mer information.

Listan med obligatoriska låtar skickas till de sökande tillsammans med kallelsen men kan även ses via länkar här bredvid.

Antagningsproven sker i två steg. Det första provet sker under morgonen/förmiddagen och är ett spelprov där du tillsammans med kompgrupp bestående av våra musiklärare framför en eller två av de låtar du förberett från vår obligatoriska låtlista. Kompgruppen finns på plats under provet.

Om du gör ett godkänt spelprov, går du vidare till den andra delen, vilket innebär prov i musikteori (tonarter/förtecken, skalor, ackord, notvärden, tonnamn och oktavlägen, intervall, gehör), a vista-spel och intervju. Du får även spela din andra förberedda låt om du inte gjort det i steg ett. Dessa prov sker på eftermiddagen/kvällen.

Ditt spelprov på huvudinstrumentet är det viktigaste av provmomenten.

Antagningsbesked för antagna skickas med mejl samt vanlig post. Reserver meddelas via mejl.

Den som inte gått vidare till proven i andra steget, kommer inte att finnas på vår reservlista och får inget skriftligt besked skickat efter proven.

Antagning Kyrkomusikerutbildningar inför läsåret 2020-2021

OBS: Pga Covid-19 flyttar vi årets sökningar till 9-10 juni.

Kyrkomusikerutbildning samt Orgellinjen:

Antagningsdagar 2020:
23-24 april i Mellansel.

Sista ansökningsdag: 15 april. För antagningarna till Kyrkomusikerutbildningarna och Orgellinjen tas en bekräftelseavgift om 620 kr ut, som ska vara betald till Bg 5346-4822 eller Swish 123 222 35 43 senast 15 april. Märk inbetalningen med K (för Kyrkomusikerutbildning) samt namn på den sökande. Denna avgift innefattar mat och boende under antagningsdagarna. Din ansökan är inte giltig förrän vi fått in avgiften. Ingen återbetalning av bekräftelseavgiften kan ske.

Efter sista ansökningsdag, kring 18 april, skickas en kallelse till de två obligatoriska introduktionsdagarna förutsatt att du betalat din bekräftelseavgift. Räkna med att vi startar kl. 09.00 dag ett och avslutar senast kl. 15.00 dag två. Båda dagar är obligatoriska för antagning. Under dessa dagar får du göra antagningsprov i orgel, piano, sång, ensembleledning samt musikteoritester.

Om du önskar pianoackompanjemang på dina prov är vi tacksamma om du skickar noter så snart som möjligt. Märk noterna med den sökandes namn och skicka till:

Mellansels folkhögskola
Att: Jonas Öberg
Tingshusgatan 8
895 40 MELLANSEL

Du kan även mejla inskannade noter till music@mfhs.se

Antagningsbesked får du den 15 maj.

Musik

Kyrkomusiker