Aktuell mejladress

Viss information och fakturering av eventuella avgifter sker till den mejladress du uppgett i din ansökan. Som studerande måste du uppdatera dina uppgifter till skolans expedition vid byte av
mejladress. Nya uppgifter kan mejlas till: info@mfhs.se