Under dessa länkar hittar du Mellanselaren:
Mellanselaren 2018 >>
Mellanselaren 2017 >>

Mellanselaren 2016 >>
Mellanselaren 2015 >>

Mellanselaren 2014 >>
Mellanselaren 2013 >>
Mellanselaren 2012 >>


ÅRSMÖTE 2018
hålls
måndag 4 juni kl. 19.30
med efterföljande smörgåstårta.

Mer information kommer i Mellanselaren under våren.

Kamratförbundet och Skolföreningen har gått samman enligt beslut på respektive årsmöte 2017.
Samgåendet motiveras av förenklade rutiner.
Kamratförbundet har inte upphört, utan utgör nu, enligt de nya stadgarna, en egen enhet inom Skolföreningen.


ÖPPET HUS 2018
hålls
lördag 17 mars 2018
med följande program:

12.00   Lunch i Tingsan
13.00   Minikonserter och öppna lektioner, Café
17.00   Middag i Restaurang Tingsan
Mer detaljerat program kommer att läggas ut på vår hemsida och Facebook kort innan Öppet Hus-dagen.

Om du önskar övernatta i anslutning till Öppet hus, boka rum snarast genom
Mellansels Hotell & Konferens, 0661 – 65 44 10. Många rum är redan reserverade denna helg.


Vill du bli medlem i Skolföreningen och Kamratförbundet?
Här fyller du i din ansökan (Länk) >>
Glöm inte att gå vidare till nästa sida i slutet av formuläret.

Medlemsavgift
Vid årsmötet 2012 fastställdes nya stadgar, se Mellanselaren 2013 ovan. En följd av de nya stadgarna är att medlemmar inte betalar någon årlig avgift utan endast en engångsavgift om 100 kr för ständigt medlemskap.

Vid årsmötet beslutades också att medlemmar 2012 vilka erlagt årsavgift äger möjlighet att bli ständig medlem utan erläggande av ny avgift.

Medlemsregistrets uppdatering
Medlemsregistret behöver uppdateras. I den databas vi använder krävs personnummer. Personnummer behövs också för att det ska vara möjligt att automatiskt söka ny folkbokföringsadress hos Skatteverket när någon har flyttat. Uppgifterna fyller du i genom länken ovan.

Ansökan om medlemskap
Helt nya medlemmar ansöker om medlemskap genom att fylla i sina uppgifter genom länken ovan och dessutom betala in engångsavgiften om 100 kr för ständigt medlemskap till Skolföreningen vid Mellansels folkhögskola. Som betalningsreferens, vänligen ange personnummer och efternamn.

Gåvor
Om du önskar ge en gåva, betala beloppet till samma plusgiro och ange som betalningsreferens ändamål, efternamn och namn. Missionsgåva går oavkortat till utbildnings- eller sjukvårdsprojekt. Ur Stipendiefonden tas medel till årliga stipendium.

Utträde
Den som önskar utträda ur Skolföreningen meddelar skriftligen skolans expedition: info@mellansel.fhsk.se