Under dessa länkar hittar du Mellanselaren:

Mellanselaren 2017 >>
Mellanselaren 2016 >>
Mellanselaren 2015 >>

Mellanselaren 2014 >>
Mellanselaren 2013 >>
Mellanselaren 2012 >>

ÅRSMÖTE 2017
Medlemmarna i Kamratförbundet Mellansels folkhögskola kallas härmed till
Årsmöte lördag 25 mars kl. 18.00
Lokal: Mellansels folkhögskola, sal 202

Du som önskar är även välkommen klockan:

12.00 Lunch i Restaurang Tingsan – 90 kronor

13.00-16.30 Skolans Öppet Hus samt visning av Tingsan – Mellansels Hotell & Konferens

16.30 Middag med dessert i Restaurang Tingsan – 110 kronor

18.00 Årsmöte i sal 202

19.30 Ostbricka i Restaurang Tingsan – 60 kronor

Heldag måltidspass 200 kronor.

Anmälan om deltagande inklusive måltider ska ske senast 3 mars 2017 till  tel. 0661-64 44 00 (vx). Ange ev. specialkost.

———————————————————————————
Vill du bli medlem i Kamratförbundet?
Här fyller du i din ansökan (Länk) >>
Glöm inte att gå vidare till nästa sida i slutet av formuläret.

Medlemsavgift
Vid årsmötet 2012 fastställdes nya stadgar, se Mellanselaren 2013 ovan. En följd av de nya stadgarna är att medlemmar inte betalar någon årlig avgift utan endast en engångsavgift om 100 kr för ständigt medlemskap.

Vid årsmötet beslutades också att medlemmar 2012 vilka erlagt årsavgift äger möjlighet att bli ständig medlem utan erläggande av ny avgift.

Medlemsregistrets uppdatering
Medlemsregistret behöver uppdateras. I den databas vi använder krävs personnummer. Personnummer behövs också för att det ska vara möjligt att automatiskt söka ny folkbokföringsadress hos Skatteverket när någon har flyttat. Uppgifterna fyller du i genom länken ovan.

Ansökan om medlemskap
Helt nya medlemmar ansöker om medlemskap genom att fylla i sina uppgifter genom länken ovan och dessutom betala in engångsavgiften om 100 kr för ständigt medlemskap till Kamratförbundet Mellansels folkhögskola, Bg-nummer är 291-4695. Som betalningsreferens, vänligen ange personnummer och efternamn.

Gåvor
Om du önskar ge en gåva, betala beloppet till samma plusgiro och ange som betalningsreferens ändamål, efternamn och namn. Missionsgåva går oavkortat till utbildnings- eller sjukvårdsprojekt. Ur Stipendiefonden tas medel till årliga stipendium. På din inbetalning kan du även bidra till Tingsans renovering.

Utträde
Den som önskar utträda ur Kamratförbundet meddelar skriftligen skolans expedition: info@mellansel.fhsk.se