Skolområdet och boendet är fritt från alkohol och droger. Om du kan acceptera alkohol- och drogfrihet för den tid du bor på skolan är du välkommen att boka boende på skolan. Om inte måste du välja ett annat boende.

Här kan du läsa mer om våra boendealternativ >>

Du bokar rum i internatet genom att skriva under och skicka in boendeavtalet (se utskickat välkomstbrev). Du kan inte garanteras boende om inte underskrivet kontrakt är oss tillhanda enligt det datum som anges i Välkomstbrevet.

Om du har en funktionsnedsättning och behöver stöd i boendet – kontakta vår socionom för ytterligare information.  Här kan du läsa mer >>

Gästen erhåller sitt exemplar av avtalet i samband med skolstart. På grund av att rummen fördelas strax före skolstart och att det inte finns garanti för att önskad rumstyp erhålls kan avtalet inte lämnas ut tidigare.

Om du är under 20 år och behöver underlag för att söka inackorderingstillägg så utfärdar skolan ett särskilt intyg, Intyg från hyresvärd. Du kan be om att få ett sådant på skolans expedition i samband med skolstart. Vi kan inte utfärda detta intyg innan du är på plats i ditt boende på skolan.

Till nästa Kostnader för mat och boende >>
Tillbaka till Information kring boende på skolan (heltidsstudier) Översikt >>

Till Övergripande information >>